Wyłacznik ciśnieniowy LCA3
  • Wyłacznik ciśnieniowy LCA3
  • Wyłacznik ciśnieniowy LCA3
  • Wyłacznik ciśnieniowy LCA3

Wyłacznik ciśnieniowy LCA3

180,00 zł
Brutto
Ilość
W magazynie
0 recenzje
Producent: HYDRO-VACUUM
Maksymalne napięcie pracy:  -  400V
Maksymalny prąd pracy  16A
Zakresy ciśnień wyłaczenia  3-11 bara
 
29 PrzedmiotyWYŁACZNIK CIŚNIENIOWY

LCA 3


lca1

Producentem wyłaczników jest polska firma Hydro Vacuum Grudziądz:

logo hydrovacuum

 

Zastosowanie:


Łączniki są przeznaczone do sterowania urządzeniami ciśnieniowymi ze zbiornikiem zamkniętym, utrzymują one ciśnienie czynnika w stałych określonych granicach. Wyłącznik ciśnieniowy LCA przeznaczony jest do automatycznego załączania i wyłączania silników elektrycznych (pomp) pracujących w układach hydroforowych i sprężonego powietrza, w miejscach wolnych od pyłów, gazów i par wybuchowych lub chemicznie czynnych. Do układów sprężonego powietrza zalecane jest stosowanie wyłącznika LCA z króćcem aluminiowym. Produkowane są w trzech typowielkościach zależnie od zakresu ciśnienia (0,4 MPA; 0,8 MPa; 1,1 MPa). Łączniki LCA wykonane są jako trzytorowe lub jednotorowe dwuprzerwowe rozłączniki manewrowe prądu przemiennego, niskonapięciowe, mechanizowane. Łącznik ciśnieniowy typu LCA stanowi odmianę stycznikową rozwierną. Podstawa, korpus, szczęka ruchoma i nieruchoma są wykonane z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Miedziane zestyki mają nakładki ze srebrotlenku kadmu. Obudowa łącznika jest wykonana z poliwęglanu.

Warunki pracy:


    Łączniki są przeznaczone do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych wolnych od pyłów, gazów i par wybuchowych lub chemicznie czynnych.
    Dopuszczalna wysokość instalowania nie może być większa niż 2000 m n.p.m. Dopuszczalna temperatura otoczenia wynosi od -5oC do +40oC.
    Najniższa wilgotność względna może dochodzić do 50% przy temperaturze 40oC i do 90% przy temperaturze 20oC .
    Stopień ochrony IP 43 (pod warunkiem montażu łącznika pokrywą ku górze).

Dane techniczne:

znamionowe napięcie izolacji     230 V     400 V
Częstotliwość znamionowa     50 Hz
Znamionowe prądy łączeniowe     16 A     10 A
Kategoria pracy     AC-3
Znamionowe napięcie probiercze izolacji     2,5 kV
Znamionowa trwałość łączeniowa     0,25 * 106 cykli
Znamionowa częstość łączeń zwykła     120 cykl/h
Moc silników sterowanych bezpośrednio     2,2 kW     4,0 kW
Minimalna temperatura czynnika napędowego     0ºC
Maksymalna temperatura czynnika napędowego     40ºC
Rodzaj czynnika napędowego     woda, powietrze, olej maszynowy, olej transformatorowy
Przekroje przewodów przyłączeniowych     min 1,5 mm2,  max 4,0 mm2
Masa łącznika
- z gwintem G1/4”   0,41 kg
- z gwintem G1/2”   0,50 kg 
 
Przekrój, zakresy stosowania, regulacja:


przekrój lca
 
zakresy ciśnieńnastawy ciśnień LCAregulacja LCA


Ustawienie wymaganych ciśnień wyłączania i załączania łącznika dokonuje się poprzez regulację nakrętką Pw oraz wkrętem Pz (Rys. pow.). Fabryczne nastawy podano w tabeli powyżej. W celu dokonania zmian nastaw należy podłączyć łącznik do instalacji i zdemontować jego pokrywę. Pierwszą czynnością podczas regulacji jest zadanie ciśnienia wyłączania za pomocą nakrętki regulacyjnej Pw. Przez kręcenie nakrętką w prawo podwyższamy ciśnienie wyłączania, natomiast przez kręcenie w lewo – obniżamy je. Następną czynnością jest ustawienie ciśnienia załączania wkrętem Pz. Przed rozpoczęciem tej czynności należy bezwzględnie poluźnić nakrętkę kontrującą. Przez wkręcenie wkręta Pz do oporu (kręcąc w prawo) uzyskujemy maksymalne ciśnienie załączania. Wykręcając wkręt Pz (kręcąc w lewo), uzyskujemy mniejsze ciśnienie załączania. Po zakończonej regulacji należy obowiązkowo dokręcić nakrętkę kontrującą i zamontować pokrywę łącznika.
Montaż

Łącznik ciśnieniowy należy podłączyć do rurociągów, montując go na złączce z końcówką z gwintem G1/2” lub G1/4”. Połączenie należy uszczelnić podkładką gumową. Przed wkręceniem łącznika złączkę należy dokładnie ogratować. Niedopuszczalne są ostre krawędzie złączki, gdyż mogą uszkodzić gumową podkładkę.

UWAGA! Niedopuszczalne jest dokręcanie łącznika za pokrywę. Łącznik należy ustawić w wymaganej pozycji i dokręcić nakrętkę kluczem maszynowym.
UWAGA! Wszelkie prace muszą być wykonywane po uprzednim wyłączeniu zasilania.
 
 
Instalacja elektryczna:

Łącznik może być przyłączony do sieci elektrycznej zgodnie ze schematem elektrycznym, przez osoby posiadające właściwe kwalifikacje i uprawnienia. Przewody łączeniowe muszą być dobrane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Łącznik należy zabezpieczyć od skutków zwarć. Znaki ochronne są widoczne i trwale naniesione na korpusie łącznika. Wymagane jest podłączenie przewodu ochronnego do zacisku ochronnego! Przewód elektryczny należy sztywno przytwierdzić do instalacji, tak aby nie wywierał naprężeń na zaciski łącznika.
 
tabela parametry lca
 
Wymiary:
 
wymiary wyłacznika lca

 

Eksploatacja:


Wymagane są okresowe przeglądy łącznika. Częstotliwość dokonywania przeglądów uzależniona jest od warunków pracy łącznika.
UWAGA: Przed przeglądem należy wyłączyć linię zasilającą!
W trakcie przeglądu łącznik należy dokładnie oczyścić z kurzu. Oś szczęki ruchomej, oś dźwigni przerzutowej oraz końce sprężyny przerzutowej (włożone w otwory szczęki ruchomej) należy naoliwić kilkoma kroplami oleju maszynowego. Części nadmiernie zużyte (zestyki, sprężyny itp.) należy wymienić oraz sprawdzić trwałość połączeń śrubowych i w razie powstania luzów dokręcić wkręty.
 

Przechowywanie i transport:

Łączniki są pakowane w indywidualne pudełka kartonowe. Przechowywać je należy w pomieszczeniach zamkniętych
(o temp. +5oC ÷ 35oC przy wilgotności względnej powietrza do 70%), wolnych od par i gazów chemicznie czynnych. Łączniki należy transportować tylko krytymi środkami transportu.
Gabaryty łącznika

W Skład Zestawu Wchodzi:

    Wyłącznik LCA3
    Pudełko, instrukcja, gwarancja.
   

GWARANCJA 24 MIESIĄCE !!!*Na razie nie dodano żadnej recenzji.